De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik:

A ki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.